Colofon

Copyright © 2020 Timpaan Muziek

De website timpaanmuziek.nl brengt recensies en achtergronden over muziek.

Redactie: Freddy Blommers (hoofdredactie)

De redactie is bereikbaar via redactie@timpaanmuziek.nl

Advertenties: redactie@timpaanmuziek.nl

WebdesignTimpaan ICT

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.