Disclaimer

Indien u meent dat uw beeldmateriaal onterecht wordt gebruikt op deze website, neem dan zo snel als mogelijk contact op met de redactie. Timpaanmuziek.nl doet zijn best om alle rechthebbenden van beeld en/of geluid vooraf toestemming te vragen voor publicatie.

Informatie op de website

Timpaanmuziek.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op een andere manier openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van timpaanmuziek.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Informatie op deze website mag wel gedeeld worden (inclusief de URL) op sociale media of afgedrukt voor eigen gebruik.